Stranden Gaard

 Stranden Gård

  index about us eqvipment House Meat ENGLISH
 (Siden er under utarbeiding)

Vi er en familie på fem som bor på Stranden Gård i Fevåg. Gården vår er en gammel slektsgård, som har vært drevet i mange generasjoner.

 gaarden1

(Gården sett i det fjerne.. fra Fevåg Havn)

 

Vi driver i dag i hovedsak med kyllinger og ammekyr.

Ammekyr

Ammekyr er kyr hvor ikke melka brukes av folk. Vitsen med ammekyrne er at de skal få fram fine kalver. Derfor får kalvene være sammen med mora si fra de er nyfødt og i flere måneder i starten på livet. All melka kua lager går til kalven. Kalven dier, - kua ammer kalven sin. Derfor: ammekyr.

Vi har satset på rasen Charolais. Carolais er en av verdens eldste kjøttferaser, det er funnet stamtavler for rasen som er datert helt tilbake til år 878. Rasen har sitt navn fra byen Charolles som ligger i den sentrale delen av Frankrike. I dette området ble rasen avlet frem som trekkdyr, det har ført til at rasen er storvokst med mye muskler. Det gjør at disse krøtterne er svært egnet til oppdrett for kjøttproduksjon. Charolaisdyr ble importert til Norge på 60-tallet, og er i dag en svært populær rase.

Selve Ammekyrne lever som oftest i mange år hos oss, men men unge okser blir sendt til slakting. Alle våre dyr som skal slaktes blir levert til Gilde, en del av dyra blir levert på en spesialavtale som kalles "Norsk Kjøttfe". Dyr som er levert og godkjent under denne avtalen vil du finne igjen i butikkene til blant annet Meny og Ultra under merkenanvet Norsk Kjøttfe. Du kan da få den stykningsdelen du ønsker, for eksempel entrcote, indrefilet eller noe annet.

Krotter 1krotter2krotter 3krotter4 I sommermånedene er kyrne våre ute sammen med kalvene sine
på beite. Da vokser kalvene godt og koser seg. Sammen med flokken går det en okse. Den er plukket ut og kjøpt inn til flokken, for å gi kalvene best mulig avlsegenskaper. Slik kan vi selv i en viss grad styre hvordan de dyrene vi har på gården vår skal være.

Kyllinger

Kyllingene vi aler fram på gården leveres til Prior, og blir
solgt videre i butikkene under Prior sitt merke, som for eksempel kyllingbryst, helgrillet kylling osv.

Kylling1        kylling2

                              Topp å være med når kyllingene kommer, synes ungene.

 

Økologisk korn


Fra og med i år vil vi produsere Debio-godkjent økologisk
korn på gården. Vi har vært inne i de obligatoriske karensårene for omlegging
fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. 

traktor1                 traktor3      

Rulling av åker, våren 2005.

Massey Ferguson 6290

               traktor2

Så langt er 220 mål av eiendommen
omlagt til økologiske arealer. Om også storfeholdet skal gjøres etter økologiske prinsipper,  er noe vi vil vurdere etter hvert.

Villsauer

                             sau1

Vi startet med fem bare for artighet, men etter lamminga i
år har vi tretti villsauer. Disse dyrene er veldig kontaktsøkende og hyggelige,
og vi har stor glede av dem både om vinteren når de er inne, og ellers i året
når de går ute på beite. Villsauene er oppvakte dyr som rydder bort busker og
kratt effektivt og holder det såkalte kulturlandskapet godt vedlikeholdt. På
høsten blir værlammene sendt til slakting, mens de fleste av søyelammene prøver
vi å få solgt, eller vi bruker dem videre i avlen. Vår eldste sau er sju år, en
riktig så koselig sau.

sau2      sau3